Majówka tylko we własnym gronie

Przed nami pierwszy majowy weekend, także tradycyjna pierwsza majówka. Niestety w tym roku przypadła ona w czasie szczególnym, naznaczonym rygorami epidemii. W związku z tym przypominamy, że Polski Związek Działkowców nakazał zamknięcie terenów ROD dla osób trzecich. Tak więc cieszcie się ogrodem, ale tylko we własnym gronie. Nie zapraszajcie gości, nie grillujcie, bo to jest zabronione

Przygotowania do budowy sieci energetycznej

Mimo związanych z epidemią ograniczeń w działalności Biura, Zarząd prowadzi prace związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Budowa sieci energetycznej na terenie ROD „Odra”. Mamy już projekt tej inwestycji dla Kolonii I i Kolonii II. W najbliższym czasie rozstrzygnięty zostanie przetarg na realizację tego projektu i wybierzemy wykonawcę, jednak przystąpienie do prac uwarunkowane jest zgromadzeniem środków finansowych na pokrycie kosztów realizacji zadania.

Wprawdzie większość działkowców regularnie wpłaca miesięczną składkę na to zadanie w wysokości 22,50 zł, jednak jest spora grupa działkowców, która nie wywiązuje się z tego obowiązku nałożonego uchwałą  Walnego Zebrania w 2018 roku. Do tej grupy Zarząd kieruje wezwania o uregulowanie zaległości w terminie 1 miesiąca, uprzedzając jednocześnie, że zlekceważenie tych wezwań może być przyczyną wypowiedzenia umowy dzierżawy działkowej.

W środę spadnie deszcz

Wyjątkowo dokuczliwa susza sprawia w tym roku wiele kłopotów w ogrodach. Nie wszystkie wiosenne kwiaty pokazały się w pełnej krasie, część w ogóle nie zakwitła, a te, które zakwitły zbyt szybko przekwitają.

czytaj dalej

Do niezbędnego minimum

Fragment komunikatu Krajowego Zarządu PZD z 3 kwietnia 2020 r. w sprawie obowiązujących przepisów w zakresie dostępu do działki w ROD:

„Do działkowców kierowane są komunikaty o ograniczenie do minimum aktywności na terenie ROD, zachowanie szczególnej ostrożności, powstrzymywanie się od bezpośrednich kontaktów z osobami spoza najbliższej rodziny.
Jednocześnie, mając na uwadze sygnały o próbach nakładania na działkowców mandatów w związku z pobytem na działce, jak również z powodu przemieszczania się w celu dotarcia na działkę w ROD, należy wskazać, że

czytaj dalej

Ograniczenia w dostępie do ROD

W związku z obowiązującymi z powodu epidemii ograniczeniami w przemieszczaniu się ludności Zarząd ROD ODRA informuje, że wstęp na tereny ROD i poszczególnych działek mają wyłącznie działkowcy i członkowie ich najbliższych rodzin. Korzystanie z działek nie może naruszać obowiązujących obostrzeń. Urządzanie w tym czasie jakichkolwiek imprez i spotkań przy grillu jest całkowicie zabronione. Naruszenie tych zakazów grozi wypowiedzeniem umowy dzierżawy działki. Nasilenie się takich zdarzeń jest zagrożone całkowitym zamknięciem dostępu do terenu ROD.