AKTUALNOŚCI

 

 

 

WALNE ZEBRANIE.  W sobotę, 27 kwietnia 2024 roku w Domu Działkowca ROD ODRA we Wrocławiu odbyło się Walne Zebranie członków PZD. Podsumowano efekty pracy minionej kadencji oraz ustalono najważniejsze zadania i plany na kadencję następną. Wybrano nowy, 7-osobowy Zarząd.  Prezesem został ponownie Mirosław Durczak.

KONTENERY NA BIOODPADY. W sobotę 6 kwietnia 2024 zostaną podstawione 3 kontenery na odpady zielone. Punkty ustawienie kontenerów jak w ub. roku. Prosimy rozdrabniać wyrzucane gałęzie, żeby można było załadować jak najwięcej. Zabrania się zostawiania odpadów obok kontenera. Jednocześnie informujemy, że kontenery na śmieci segregowane zostały zamówione od 1 maja br.

WODA. Osoby, które jeszcze nie odwiedziły swoich działek informujemy, że została włączona woda. Warto sprawdzić, czy liczniki dobrze przetrzymały okres mrozów. W razie stwierdzenia uszkodzeń proszę natychmiast zgłosić to gospodarzowi ogrodu.

PROGRAM USUWANIA AZBESTU. Informujemy, że do 31 stycznia 2024 Gmina Wrocław przyjmuje zgłoszenia do programu usuwania azbestu w tym roku. Działkowcy, którzy mają altany pokryte azbestem mogą bezpłatnie pozbyć się tego szkodliwego materiału z działki. Wyznaczona przez gminę firma rozbierze dach i wywiezie go do utylizacji. Natomiast działkowiec musi we własnym zakresie sfinansować wykonanie nowego dachu. Zainteresowani powinni osobiście składać w tej sprawie wnioski do Gminy. Niezbędne druki deklaracji i wymaganych załączników są dostępne na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej  Urzędu Miejskiego Wrocławia ( bip.um.wroc.pl). Można je także otrzymać udając się osobiście do Wydziału Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia.

ZAMYKAMY WODĘ. W sobotę, 25 listopada 2023 r. zostanie wyłączona ogrodowa sieć wodociągowa.Po zamknięciu wody zalecamy na moment otworzyć zawór poboru wody i PONOWNIE DOKŁADNIE GO ZAMKNĄĆ. Czynność ta ma na celu uniknięcie szkód wynikających z zamarzania wody w instalacji.

DZIEŃ DZIAŁKOWCA. Świętowaliśmy podwójnie, bo w tegorocznym  okręgowym konkursie na „Rodzinny Ogród Działkowy 2023” ROD ODRA zajął bardzo wysokie IV miejsce. Również wytypowana przez nas działka państwa Haliny i Adama Ormanów  zajęła IV miejsce w konkursie okręgowym na „Wzorowa Działka Roku 2023”. Na zdjęciu działkowcy, których działki otrzymały w tym roku tytuł „Wzorowa działka 2023”

DZIEŃ DZIAŁKOWCA 2023. W sobotę 16 września 2023 na  godz. 15,00 zapraszamy na biesiadę, która tradycyjnie odbędzie się przed Domem Działkowca. Przyjdźcie. Będzie atrakcyjnie i wesoło. Szczegóły na blogu.

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW PZD. Przypominamy, że w niedzielę 14 maja 2023 r. odbędzie się w Domu Działkowca Walne Zebranie sprawozdawcze. Początek obrad: pierwszy termin – 15,30;  drugi termin – 16,00.

KONTENERY NA  BIOODPADY.  W poniedziałek 17 kwietnia 2023 r. będą podstawione kontenery na odpady zielone. Zabrania się pozostawiania odpadów obok kontenera. Ze względu na to, że w tym roku koszt wywozu odpadów wzrósł trzykrotnie, zachęcamy wszystkich do bardzo oszczędnego gospodarowania odpadami i w większym niż dotychczas stopniu wykorzystywaniu kompostowników do przerobu biomasy na przydatny w ogrodach kompost. Jednocześnie informujemy, że od 1 maja br. rozpocznie się odbiór śmieci segregowanych.

ZEBRANIA W SPRAWIE ŚMIECI. W najbliższą sobotę, 1 kwietnia zapraszamy do Domu Działkowca na godz. 15,00 działkowców Kolonii 1 na zebranie w sprawie tegorocznego odbioru śmieci. Z kolei działkowców Kolonii 2 w to samo miejsce i w tej samej sprawie zapraszamy w niedzielę 2 kwietnia na godz. 15,00.

ŚMIECI – DROGI PROBLEM. Z przykrością informujemy, że w tym roku opłaty za wywóz śmieci wzrosły ponad 300 proc. Oznacza to, że za śmieci będziemy musieli płacić 3 RAZY TYLE co w ubiegłym roku. Zarząd pracuje nad rozwiązaniami, które pozwolą zminimalizować te koszty. Ostateczne decyzje przekażemy na Walnym Zebraniu. Na razie informujemy, że odbiór śmieci rozpoczniemy od 1 maja br. Do tego czasu odpady zielone prosimy pakować w worki i trzymać w widocznym miejscu, żeby w połowie kwietnia łatwo było ocenić ile tego jest w całym ogrodzie. Jednocześnie przypominamy, że każda działka OBOWIĄZKOWO  ma mieć kompostownik i wszystkie miękkie zielone odpady powinno się kompostować.

WŁĄCZAMY WODĘ.  Informujemy, że 24 marca 2023 roku zostanie uruchomiona ogrodowa sieć wodociągowa. W związku z tym prosi się działkowców by sprawdzili czy zawory odcinające wodę, są zamknięte. Przypominamy jednocześnie, że jakiekolwiek manipulacje przy wodomierzach, ich wymiana, zdejmowanie plomb i zabezpieczeń bez zgody Zarządu są zabronione.

KOMUNIKATY

 1. To już kolejny rok, kiedy można się starać w Gminie Wrocław o bezpłatne usunięcie azbestowego pokrycia dachu altanki ogrodowej. Użytkownicy powinni indywidualnie starać się o taka usługę. Oczywiście nowy dach użytkownik altanki musi wykonać we własnym zakresie.
 2. Decyzją Krajowej Rady PZD kadencja obecnych zarządów ogrodów działkowych zastała przedłużona o kolejny rok. W związku z tym, nowy zarząd ROD ODRA będziemy wybierać dopiero w 2024 roku, a tegoroczne Walne Zebranie członków PZD będzie miało tylko charakter sprawozdawczy.

ZAMYKAMY WODĘ. W związku z niespodziewanym nadejściem silnych mrozów w piątek 18 listopada 2022 r. zostanie wyłączona ogrodowa sieć wodociągowa. Osoby korzystające z wodociągu powinny po zamknięciu wody na moment otworzyć zawory poboru wody i ponownie dokładnie je zamknąć. Czynność ta ma na celu uniknięcie ewentualnych szkód wynikających  z zamarzania wody w instalacji.

ŚMIECI DŁUŻEJ. Uwaga, zmiana! Uwzględniając sugestie i prośby Działkowców, Zarząd ROD ODRA postanowił przedłużyć odbiór odpadów zielonych do 29 listopada 2022 r. Uprzedzamy jednocześnie, że z tego tytułu naliczymy na każdą działkę dodatkową opłatę, którą trzeba będzie uiścić jeszcze w tym roku

DZIEŃ DZIAŁKOWCA. W najbliższą sobotę, 24 września na terenie przed Domem Działkowca odbędzie się biesiada z okazji Dni Działowca 2022. Początek o godz. 14-tej. Zapraszamy.

OKRĘGOWE DNI DZIAŁKOWCA 2022. W minioną sobotę, 10 września odbyły się okręgowe Dni Działkowca 2022.  W uroczystości wziął udział prezydent Wrocławia Jacek Sutryk.  Jednym z punktów uroczystości było ogłoszenie wyników okręgowych  konkursów pn. „Wzorowa działka 2022” oraz „Rodzinny  Ogród Działkowy 2022”.  Z ogromną satysfakcją informujemy, że indywidualnie działka państwa Krystyny i Henryka Kuczyńskich  z naszego ogrodu otrzymała 4 miejsce.  Tak się złożyło, że nasz ROD ODRA  też zajął 4 miejsce. Warto dodać, że okręg wrocławski skupia 223 rodzinne ogrody działkowe.  Wszystkim, których działki przyczyniły się do tak wysokiej oceny naszego ogrodu serdecznie gratulujemy i dziękujemy.

DYŻUR BIURA. W sobotę, 10 września 2022 r. Biuro Zarządu czynne będzie w godz. 17,00 do 18,00.

SZKOLENIA DLA NOWYCH DZIAŁKOWCÓW. Okręgowy Zarząd PZD we Wrocławiu wznowił szkolenia dla nowych działkowców. W ramach wykładów omawiane będą prawa i obowiązki działkowców, zasady uprawy oraz  zagospodarowania działki,  podstawy sadownictwa, warzywnictwa, nawożenia, a także ochrony roślin. Pełny cykl kursu obejmuje trzy dni po 3 godziny dziennie. Szkolenia są bezpłatne i odbywają się w Okręgowym Domu Działkowca we Wrocławiu przy ul. Starogroblowej 4. Zajęcia zaczynają się o godz. 16,00. Zainteresowani powinni zgłosić się do Zarządu w celu otrzymania imiennego skierowania. Ilość miejsc ograniczona.

W tej chwili można zapisywać się na następujące terminy:
Październik  – 10,11,12 lub 24,25,26
Listopad – 7,8,9 lub 14,15,16

DYŻUR BIURA. W sobotę, 13 sierpnia 2022 r. Biuro Zarządu czynne będzie w godz. 17,00 do 18,00.

DYŻUR BIURA. W najbliższy piątek, 22 lipca Biuro Zarządu czynne będzie w godz. 17,00 do 18,00.

DYŻUR BIURA. Informujemy, że w sobotę 9 li[ca 2022 roku Biuro Zarządu będzie czynne w godz. 15,00 do 16,30.

POLICJA OSTRZEGA! Nasilają się włamania, kradzieże i oszustwa na szkodę osób starszych. Bądźcie ostrożni w domach, sklepach, na ulicy, w Internecie. W wypadku zaistnienia takich zdarzeń osoby poszkodowane powinny zgłosić się w Komisariacie Policji  Wrocław Rakowiec, ul. Traugutta 94.

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW PZD. Informujemy, że 14 maja 2022 r. (sobota) w Domu Działkowca odbędzie się Walne Zebranie członków PZD. Pierwszy termin rozpoczęcie zebrania godz. 11,00;  drugi termin godz. 11,30. Materiały sprawozdawcze zostaną wystawione do wglądu w Biurze Zarządu ROD ODRA – w piątek (6.05. 2022 r.) w godz.15,00 do 17,00, – w sobotę (7.05.2022 r.) w godz. 15,00 do 17,00. Przypominamy, że w zebraniu mają prawo uczestniczyć wyłącznie członkowie PZD.

DYŻUR BIURA. Informujemy, że w sobotę 23 kwietnia 2022 roku Biuro Zarządu będzie czynne w godz. 12,00 do 13,00.

WŁĄCZAMY WODĘ. Informujemy, że 19 marca 2022 roku zostanie uruchomiona ogrodowa sieć wodociągowa. W związku z tym prosi się działkowców by sprawdzili czy zawory odcinające wodę, są zamknięte. Przypominamy jednocześnie, że jakiekolwiek manipulacje przy wodomierzach, ich wymiana, zdejmowanie plomb i zabezpieczeń bez zgody Prezesa Zarządu są zabronione

DODATKOWE OPŁATY. Zarząd informuje, że z godnie z decyzją Walnego Zgromadzenia, które odbyło się 28 sierpnia br. podwyższeniu uległy następujące opłaty:

  • opłata ogrodowa o 0,10 zł/m² tj. do 0,64 zł/m² 
  • opłata wodna o 5,00 zł od działki podłączonej do sieci wodociągowej tj. do 10,00 zł.

Informacja o wysokości dopłat zostanie dostarczona pisemnie wszystkim działkowcom najpóźniej do końca września br. z terminem zapłaty do 15 października 2021.

NIE PŁACISZ – NIE KORZYSTASZ!  Informujemy, że Walne Zebranie członków PZD, które odbyło się 28 VIII br. zobowiązało Zarząd do wyłączenia energii elektrycznej na działkach, których użytkownicy pomimo wezwań do zapłaty, nie wpłacili w całości kwoty partycypacji na inwestycję energetyczną. Wyłączenia nastąpią w dniu 15 września 2021 roku.

ZAPRASZAMY DO BIURA. Informujemy, że w najbliższą sobotę 14 sierpnia 2021 roku BIURO ZARZĄDU będzie czynne w godz. 11,00 do 13,00

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW PZD. Informujemy, że 28 sierpnia br. (sobota) na placu przed Domem Działkowca odbędzie się Walne Zebranie członków PZD, na którym podsumujemy dwa lata działalności Rodzinnego Ogrodu Działkowego ODRA. Pierwszy termin rozpoczęcie zebrania wyznaczono na godz. 14,00; drugi termin na godz. 14,30. Materiały sprawozdawcze zostaną wystawione do wglądu w Biurze Zarządu ROD ODRA  20.08. br. (piątek) w godz.15,00 do 18,00, a także  21.08.br. (sobota) w godz. 11,00 do 14,00.

INWENTARYZACJA WYROBÓW AZBESTOWYCH. W związku z prowadzoną inwentaryzacją wyrobów azbestowych na terenie Wrocławia, Zarząd ROD ODRA prosi o zgłaszanie działek, na których istnieją azbestowe pokrycia dachów altanek lub inne obiekty-przedmioty wykonane z azbestu. Informacje na ten temat prosimy zgłaszać  pod nr 501 450 778 do dnia 14 sierpnia 2021 roku.

KONTENER NA GABARYTY. Przypominamy, że 9 sierpnia 2021 r. przy Kolonii I przed bramą od strony Żabiej Ścieżki ma być podstawiony kontener na odpady wielkogabarytowe. Prosimy o racjonalne układanie wkładanych do niego rzeczy, by maksymalnie wykorzystać przestrzeń kontenera. Przedmioty przestrzenne należy rozbijać, żeby zajmowały mniej miejsca.

 NAPRAWIAMY ALEJKI.  Zakończone zostały prace na alejkach kolonii II. Od poniedziałku (7 czerwca 2021)  rozpoczniemy naprawę alejek na Kolonii I. Ponownie przypominamy, że na alejkach nie wolno sadzić krzewów ani bylin, nie wolno niczego uprawiać. Można posiać trawę, ale trzeba dbać o nią, więc podlewać i co jakiś czas kosić. Utrzymanie estetycznego wyglądu alejki przez działką jest obowiązkiem każdego działkowca. Firma wykonująca prace ma za zadanie tylko wyrównać nawierzchnię, więc efekt końcowy tych prac w dużej mierze będzie zależał od tego jak działkowcy przygotują alejki przez swoimi działkami.

KONTENER NA GABARYTY. Przypominamy, że od poniedziałku (7 czerwca 2021)  przed Domem Działkowca, ale na terenie parku postawiony zostanie kontener na odpady wielkogabarytowe.

WIOSENNY PRZEGLĄD DZIAŁEK. Informujemy, że tradycyjnie w maju odbędzie się wiosenny przegląd działek. Przypominamy, że zgodnie z §42 pkt.1 regulaminu ROD, każda działka MUSI być wyposażona w kompostownik. Komisja dokonująca przeglądu jest upoważniona do sprawdzania kompostowników

WŁĄCZAMY WODĘ. Informujemy, że 15 marca 2021 roku zostanie uruchomiona ogrodowa sieć wodociągowa. W związku z tym prosi się działkowców posiadających  w swoich ogrodach przyłącza wody, by dokonali sprawdzenia czy zawory odcinające wodę, szczególnie ten przed wodomierzem, są zamknięte.

BEZPŁATNA LIKWIDACJA DACHÓW AZBESTOWYCH. Departament  Zrównoważonego Rozwoju
Urzędu Miejskiego we Wrocławiu informuje o możliwości przystąpienia do zaplanowanego na 2021 rok programu usuwania azbestu.
Działkowcy, których altany posiadają dachy pokryte azbestem mogą do 31 stycznia 2021 roku składać w Urzędzie Miejskim Wrocławia odpowiednie deklaracje w tej sprawie. Druki deklaracji i wymaganych załączników są do pobrania ze strony internetowej
https//bip.um.wroc.pl/sprawa-do-załatwienia/8383/dofinansowanie-w-ramach-programu-usuwania-azbestu-i-wyrobów-zawierających-azbest-z-terenu-miasta-wrocławia
Usunięcie azbestowego pokrycia jest bezpłatne, natomiast nowe pokrycie altany musi sfinansować działkowiec.

KONIEC ODBIORU ŚMIECI. W październiku firma EKOSYSTEM kończy odbiór śmieci z naszych ogrodów. W związku z tym informujemy, że worki z odpadami zielonymi oraz pozostałe śmieci można wystawiać tylko do 29 października 2020 roku. Wznowienie odbioru śmieci nastąpi na wiosnę 2021 roku.

O ELEKTRYFIKACJI. Trwają przygotowania do budowy sieci energetycznej w naszym ogrodzie. Szczegóły na blogu.

ODCZYTY LICZNIKÓW WODY. Osoby korzystające z wody wodociągowej proszone są spisanie stanów liczników wody na karteczkach według wzoru podanego na tablicach ogłoszeniowych i wrzucenie tych karteczek do skrzynki pocztowej przy Biurze Zarządu lub wysłanie pocztą elektroniczną na adres: biuro@rododrawroc.pl najpóźniej do 15 września 2020 r.

WALNE ZEBRANIE dopiero w przyszłym roku. W związku z ogłoszonym na terenie naszego kraju stanem epidemii, Zarząd ROD „ODRA” we Wrocławiu na podstawie Uchwały nr 4/IV/2020 Krajowej Rady PZD podjął uchwałę o odstąpieniu od zwołania Walnego Zebrania członków PZD w 2020 roku. Przewiduje się, że najbliższe Walne Zebranie członków PZD w ROD „ODRA” odbędzie się w 2021 roku.

DYŻUR BIURA ZARZĄDU. Informujemy, że w sobotę 6 czerwca 2020 r. Biuro Zarządu będzie czynne w godz. od 14,00 do 15,00. Można odbierać worki na bioodpady.

KONTENERY NA GABARYTY. W poniedziałek 11 maja 2020 będą podstawione kontenery na odpady wielkogabarytowe. Przypominamy, że nie wolno tam wyrzucać gruzu ani innych materiałów budowlanych.

MOŻNA ODBIERAĆ WORKI. Informujemy, że w sobotę 18 kwietnia 2020 roku w godz. 15,00 – 16,00 w Biurze Zarządu będzie można odebrać worki na odpady zielone.

OGRANICZENIA W DOSTĘPIE DO ROD. W związku z obowiązującymi z powodu epidemii ograniczeniami w przemieszczaniu się ludności Zarząd ROD ODRA informuje, że wstęp na tereny ROD i poszczególnych działek mają wyłącznie działkowcy i członkowie ich najbliższych rodzin. Korzystanie z działek nie może naruszać obowiązujących obostrzeń.
Urządzanie w tym czasie jakichkolwiek imprez i spotkań przy grillu jest całkowicie zabronione. Naruszenie tych zakazów grozi wypowiedzeniem umowy dzierżawy działki. Nasilenie się takich zdarzeń jest zagrożone całkowitym zamknięciem dostępu do terenu ROD.

ROD W CZASIE EPIDEMII. Na podstawie uchwały nr 71/2020 Krajowego Zarządu PZD z 27 marca 2020 roku w sprawie szczególnych zasad funkcjonowania struktur PZD w związku z ogłoszonym na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanem epidemii   Zarząd ROD ODRA informuje, że w czasie trwania epidemii:              

     1. Biuro Zarządu będzie nieczynne. W sprawach pilnych prosimy dzwonić pod nr 501 450 778 lub 506 376 913
     2. Zostaje odwołany termin Walnego Zebrania ROD.
     3. Odwołane są terminy wszelkich szkoleń, w tym szkoleń nowych działkowców.
     4. Wobec odwołania walnego zebrania Zarząd ROD naliczy w formie zaliczki opłaty ogrodowe przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania ROD w 2020 roku – w wysokości odpowiadającej opłatom ogrodowym uchwalonym przez Walne Zebranie w 2019 roku. Jedyną zmianą będzie podniesienie o 1 grosz/m² opłaty partycypacyjnej – zgodnie z uchwałą nr 3/II/2019 Krajowej Rady PZD  z 29.11.2019 roku.  

WODA W SIECI. Informujemy, że 21 marca 2020 roku (sobota) zostanie uruchomiona ogrodowa sieć wodociągowa. W związku z tym prosi się działkowców posiadających w swoich ogrodach przyłącza wody, by dokonali sprawdzenia czy zawory odcinające wodę, szczególnie ten przed wodomierzem, są zamknięte. Jednocześnie przypominamy, że jakiekolwiek manipulacje przy wodomierzach, ich wymiana i zdejmowanie plomb bez zgody Zarządu jest zabronione.

WALNE ZEBRANIA ODROCZONE. W obliczu grożącej nam epidemii koronowirusa Okręgowy Zarząd PZD we Wrocławiu podjął uchwałę nr 54/IV/2020 z dn. 12 marca 2020 roku, na mocy której postanowił:
– Przesunąć terminy walnych zebrań do 31 lipca 2020 roku.
– Upoważnić zarządy ROD do pobierania od działkowców zaliczek z tytułu opłat ogrodowych na pokrycie kosztów funkcjonowania ogrodu w 2020 roku w wysokości odpowiadającej opłatom wynikającym z uchwał walnych zebrań podjętych w 2019 roku – do czasu odbycia zebrań w 2020 roku i podjęcia uchwał o wysokości opłat na 2020 rok.

KOMUNIKAT KRAJOWEGO ZARZĄDU PZD w sprawie niezbędnych działań organów PZD w związku z zagrożeniem epidemiologicznym.W związku z rozwijającą się sytuacją dotyczącą zachorowań na Koronawirusa COVID-19 oraz koniecznością zminimalizowania zagrożeń dla działkowców i ich rodzin, Krajowy Zarząd  PZD uznał za pilne i konieczne podjęcie następujących zaleceń i decyzji:
Zarządy ROD powinny natychmiast przesunąć termin zwołanych walnych zebrań (konferencji delegatów) i poinformować o tym działkowców w sposób najbardziej stosowny do danej sytuacji (w tym zakresie należy zapoznać się z odrębną uchwałą Krajowego Zarządu);
Prezesi okręgowych zarządów natychmiast odwołają zwołane posiedzenia okręgowych rad PZD i niezwłocznie poinformują o tym zainteresowanych członków;
Właściwe osoby natychmiast odwołają wszystkie zaplanowane szkolenia, narady i inne imprezy oraz zgromadzenia organizowane w związku z działalnością PZD i niezwłocznie poinformują o tym zainteresowane osoby.
Powyższe zalecenia i decyzje mają charakter nadzwyczajny ze względu na powagę sytuacji. Krajowy Zarząd  ma w szczególności na uwadze fakt, że większość działkowców to seniorzy i osoby w podeszłym wieku, które są szczególnie narażone na zagrożenie związane z koronawirusem. Istnieje więc bezwzględna potrzeba zminimalizowania takiego ryzyka. Jak podał w swoim komunikacie Główny Inspektor Sanitarny „Duże skupiska ludzi to środowisko sprzyjające rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Seniorzy, aby uniknąć zakażenia, powinni ograniczyć przebywanie w miejscach publicznych”.
Jednocześnie Krajowy Zarząd apeluje do wszystkich struktur i działkowców o dużą wyrozumiałość oraz bezwarunkowe przestrzeganie i stosowanie się do nakazów i decyzji wydawanych przez władze centralne, lokalne i sanitarne. W tej wyjątkowej sytuacji wszyscy musimy wykazać się odpowiedzialnością i swoim rozsądnym zachowaniem wspomóc walkę z rozwijającą się epidemią. Nie wolno nam bagatelizować tej sytuacji – chodzi bowiem o zdrowie i życie nas wszystkich –działkowców, naszych rodzin i całego społeczeństwa.

DYŻUR BIURA ZARZĄDU. Informujemy, że 4 stycznia 2020 roku Biuro Zarządu czynne będzie od godz. 13,00 do godz.14,00. Zapraszamy po bezpłatne Kalendarze Działkowca na 2020 rok oraz broszury poradnicze z zakresu upraw działkowych.

JESZCZE RAZ W SPRAWIE ODCZYTU LICZNIKÓW WODY. Już na początku listopada 2019 roku Zarząd prosił o dostarczenie odczytów liczników wody. Niestety na razie tylko połowa korzystających z sieci wodociągowej spełniła tę prośbę. Pozostałych prosimy o dostarczenie odczytów bez zbędnej zwłoki. To pilne!

DYŻUR BIURA ZARZĄDU. Informujemy, że 23 listopada 2019 roku Biuro Zarządu czynne będzie od godz. 14,00 do godz.15,00. Zapraszamy po bezpłatne Kalendarze Działkowca na 2020 rok oraz broszury poradnicze z zakresu upraw działkowych.

ODCZYTY LICZNIKÓW WODY. Działkowcy korzystający z ogrodowej sieci wodociągowej proszeni są o dokonanie odczytów liczników wody. Karteczki z numerem działki i stanem licznika prosimy wrzucać do skrzynki pocztowej przy Biurze Zarządu.

KONIEC ODBIORU ŚMIECI. Tylko do końca października firma EKOSYSTEM będzie odbierać śmieci z naszych ogrodów. Warto więc wykorzystać ostatni weekend października na wyczyszczenie działek. Wznowienie odbioru śmieci nastąpi dopiero na wiosnę 2020 roku.

XIV KRAJOWY ZJAZD PZD. W Warszawie odbył się XIV Krajowy Zjazd  sprawozdawczo-wyborczy Polskiego Związku Działkowców. Wybrano nowe władze związku na najbliższe cztery lata. Prezesem został ponownie Eugeniusz Kondracki, a przewodnictwo Krajowej Komisji Rewizyjnej powierzono Marii  Fojt.

IX OKRĘGOWY ZJAZD DELEGATÓW PZD.  Wczoraj, 8 czerwca 2019 roku w Hotelu Scandic we Wrocławiu odbył się IX Okręgowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Działkowców. Wybrano nową, 39-osobową Radę Okręgową PZD na kadencję 2019-2022. Funkcję prezesa Rady powierzono ponownie Januszowi Moszkowskiemu. Oprócz delegatów w Zjeździe uczestniczyli: prezes Polskiego Związku Działkowców Eugeniusz Kondracki, wojewoda dolnośląski Paweł Hreniak, wiceprezydent Wrocławia Sebastian Lorenc oraz wójtowie i burmistrzowie gmin, których ogrody działkowe należą do PZD. Zjazd wybrał delegatów na XI Krajowy Zjazd Delegatów PZD, który odbędzie się w dniach 6-7 grudnia 2019 roku w Warszawie.

OPŁATY ROCZNE ZA DZIAŁKĘ. Są już naliczone opłaty za działkę w 2019 roku. Wydruki naliczeń można odbierać w soboty w godz. 15,00 -16,00 podczas dyżurów w Biurze Zarządu.

ODCZYT LICZNIKÓW WODY. Osoby korzystające na działce z wody wodociągowej proszone są o odczytanie stanu licznika wody i zapisanie go na karteczce wraz z numerem działki oraz nazwiskiem użytkownika. Karteczkę z taką informacją proszę wrzucić do skrzynki pocztowej przy Biurze Zarządu najpóźniej do 10 maja 2019. PILNE!

WIOSENNY PRZEGLĄD DZIAŁEK. Informujemy, że od 6 do 12 maja 2019 roku odbędzie się wiosenny przegląd działek. Przypominamy, że zgodnie z §42 pkt.1 regulaminu ROD, każda działka MUSI być wyposażona w kompostownik. Komisja dokonująca przeglądu jest upoważniona do sprawdzania kompostowników.

BIURO ZARZĄDU. W 2019 roku Biuro Zarządu czynne będzie od 4 maja do 30 września w każdą sobotę, w godz. 15,00 do 16,00. W biurze dyżurować będą członkowie Zarządu. W sprawach pilnych można kontaktować się z Prezesem Zarządu pod nr tel. 501 450 778.
POSIEDZENIA ZARZĄDU będą w Domu Działkowca w każdą drugą sobotę miesiąca od godz. 11,00 do 13,00. W tym czasie będą również przyjmowani interesanci.

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE. 13 kwietnia 2019 roku w ROD „Odra” podsumowano wyniki pracy Zarządu za kadencję 2015-2018. Walne Zebranie udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi. Na kadencję 2019-2022 wybrano nowy Zarząd i Komisję Rewizyjną.

ROZDRABNIANIE GAŁĘZI. Nie palcie i nie wyrzucajcie gałęzi po cięciu drzew. U gospodarza można zamówić usługę rozdrabiania gałęzi. Rozdrobnione będą bardzo przydatne w ogrodzie

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE. Informujemy, że 13 kwietnia o godz. 10,00 ( drugi termin 10,30) w Domu Działkowca ROD „Odra” we Wrocławiu, ul. Okólna 23, odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze członków PZD z naszego ROD. Będą wybory do władz ROD, więc zachęcamy do licznego udziału w zebraniu.

BĘDZIE WODA. Informujemy, że 23 marca 2019 roku zostanie uruchomiona ogrodowa sieć wodociągowa. W związku z tym prosi się działkowców posiadających  w swoich ogrodach przyłącza wody, by dokonali sprawdzenia czy zawory odcinające wodę, szczególnie ten przed wodomierzem, są zamknięte. Przypominamy jednocześnie, że jakiekolwiek manipulacje przy wodomierzach, ich wymiana, zdejmowanie plomb i zabezpieczeń bez zgody Prezesa Zarządu są zabronione.

ZACZYNAJĄ SIĘ SZKOLENIA DZIAŁKOWCÓW. Jak co roku, Okręgowy Zarząd PZD we Wrocławiu ogłosił terminarz szkoleń dla nowych działkowców. Zainteresowanych odsyłamy do zakładki: Jak zostać działkowcem → Dokumenty → Terminarz szkoleń PZD 2019

DYŻUR CZŁONKA ZARZĄDU. Informujemy, że w najbliższą niedzielę, 6 stycznia 2019, roku zamiast posiedzenia Zarządu, w godzinach 11,00 – 12,00  pełniony będzie jedynie dyżur członka Zarządu.

SPOTKANIE WIGILIJNE. 16 grudnia w Domu Działkowca ROD „Odra” odbyło się tradycyjne spotkanie wigilijne. Przy wyjątkowo strojnej choince zebrali się najbardziej zaangażowani w życie ROD działkowcy. Była okazja do przekazania przez Zarząd specjalnych podziękowań i dyplomów osobom, które w mijającym roku szczególnie wyróżniły się w pracy na rzecz ROD.

W SPRAWIE  ŚMIECI. Zarząd ROD „Odra” informuje, że zgodnie ze zmianą decyzji firmy EKOSYSTEM w miniony piątek, 26 października 2018 zakończono odbiór śmieci z naszych ogrodów. W związku z tym zabrania się pozostawiania jakichkolwiek odpadów w miejscu składowania śmieci. Wznowienie odbioru śmieci nastąpi na wiosnę 2019 roku.

DZIEŃ DZIAŁKOWCA 2018. Zapraszamy na Dzień Działkowca, który odbędzie się 15 września (sobota) przed Domem Działkowca. Początek o godz. 15-tej. Będzie muzyka, śpiew, tańce, kiełbaski z grilla, piwo i inne napoje. Mile widziane będą ciasta oraz inne wyroby Działkowców z przeznaczeniem na biesiadne stoły. Zapraszamy do udziału w konkursach na najpiękniejszy bukiet późnego lata oraz na najciekawsze okazy z tegorocznych plonów. Będzie też konkurs rysunkowy dla dzieci.

UWAGA, ZMIANA CENY WODY. Informujemy, od 19 maja 2018 r. obowiązuje nowa cena wody dostarczanej przez MPWiK we Wrocławiu. Wynosi ona 5,17 zł/1m³ wody. Dotychczasowa cena to 4,84 zł za1m³. W tej sytuacji prosimy wszystkich Działkowców korzystających z wody wodociągowej o umożliwienie szybkiego odczytu stanów wodomierzy. Odczyt prowadzić będą: konserwator sieci wodociągowej pan Ryszard Kuler oraz pan Andrzej Weber.

KONTENERY NA ŚMIECI WIELKOGABARYTOWE. Jest okazja pozbycia się niepotrzebnych rzeczy z działki. W dniach 14-16 maja 2018 r. na placu przy Domu Działkowca oraz na kolonii II zostaną wystawione kontenery na odpady wielkogabarytowe.

WIOSENNY PRZEGLĄD DZIAŁEK. Informujemy, że 13 maja 2018 r. odbędzie się wiosenny przegląd działek. Oceniany będzie stan przygotowania działek do sezonu letniego, ze szczególnym zwróceniem uwagi na: zachwaszczenie mniszkiem czyli mleczem, prowadzenie kompostowników, przycięcie krzewów i żywopłotów zimozielonych oraz uporządkowanie obejścia wokół altan.

ZA NAMI WALNE ZEBRANIE. Wczoraj, 21 kwietnia 2018 roku, odbyło się Walne Zebranie ROD „Odra”. Najważniejsza decyzja: podjęto uchwałę o budowie nowej linii energetycznej. Realizacja inwestycji przewidziana jest na lata 2018-2021. Finansowy udział działkowców w tym przedsięwzięciu będzie polegał na płaceniu składek w wysokości 22,50 zł przez trzy lata – począwszy od maja 2018.

ZAKAZ SPALANIA W OGRODZIE. Przypominamy, że zgodnie z § 68 pkt.5 Regulaminu ROD i ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, spalanie śmieci, suchych liści, obciętych gałęzi oraz innych resztek roślinnych w ogrodach jest całkowicie zabronione. Działkowcom nie przestrzegającym tego zakazu grozi nie tylko mandat, ale także utrata prawa do użytkowania działki. Wszystkie resztki roślinne należy kompostować lub pakować w brązowe worki (do odebrania w Zarządzie) i odstawiać na miejsce składowania śmieci. Tam również należy wyrzucać pozostałe śmieci, przy czym bezwzględnie obowiązuje nakaz ich segregowania zgodnie z opisem na pojemnikach.

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE. Informujemy, że Walne Zebranie Sprawozdawcze członków PZD zrzeszonych w naszym Ogrodzie odbędzie się  21 kwietnia o godz. 14,30 (I termin) lub o 15,00 (II termin) w Domu Działkowca ROD „Rakowiec” we Wrocławiu, przy ul. Rakowieckiej 58. Materiały sprawozdawcze zostaną wyłożone do wglądu 14 kwietnia 2018 w godzinach 14,00 do 16,00 w Domu Działkowca ROD „ODRA”.

ŚMIECI. Informujemy, że od 3 kwietnia 2018 roku zostanie wznowiony wywóz śmieci z naszego ogrodu. Podobnie jak w roku ubiegłym, będzie obowiązek  segregowania odpadów. Wystawione zostaną odrębne kontenery na: papier, plastik, szkło i odpady zmieszane. Natomiast odpady zielone należy odstawiać wyłącznie w workach koloru brązowego.

WODA. Informujemy, że 30 marca 2018 roku zostanie uruchomiona ogrodowa sieć wodociągowa. W związku z tym prosi się działkowców posiadających  w swoich ogrodach przyłącza wody, by dokonali sprawdzenia czy zawory odcinające wodę, szczególnie ten przed wodomierzem, są zamknięte. Przypominamy jednocześnie, że jakiekolwiek manipulacje przy wodomierzach, ich wymiana, zdejmowanie plomb i zabezpieczeń bez zgody Prezesa Zarządu są zabronione.

POKAZ ZIMOWEGO CIĘCIA DRZEW OWOCOWYCH. Informujemy, że 3 marca (sobota) o godz. 12-tej na działce nr 223   (kolonia II) odbędzie się pokaz zimowego cięcia drzew owocowych przeprowadzony pod kierunkiem mgr inż. Ewy Śmiałek – społecznego instruktora ogrodnictwa w ROD ODRA. Zapraszamy także osoby nie będące członkami naszego ogrodu.

wigilia 2017

OGRODOWA WIGILIA. Zgodnie z tradycją wprowadzoną przez obecny Zarząd, w minioną niedzielę 17 grudnia 2017 roku w Domu Działkowca ROD ODRA odbyło tegoroczne spotkanie wigilijne. Do połamania się opłatkiem i złożenia sobie życzeń przy świątecznej choince zaproszeni zostali wszyscy, którzy w kończącym się właśnie roku wspierali Zarząd w pracach na rzecz ogrodowej społeczności. Więcej o tym spotkaniu napiszemy niebawem na blogu.

KONIEC DYŻURÓW BIURA. Informujemy, że od 1 listopada 2017 do 31 marca 2018 Biuro Zarządu będzie
nieczynne. Posiedzenia Zarządu będą odbywały się w każdą pierwszą niedzielę miesiąca w godzinach
od 11,00 do 13,00 i w tym czasie będą przyjmowani ewentualni interesanci. W sprawach pilnych można kontaktować się telefonicznie z Wiceprezes Zarządu pod nr 501 450 767.

KONIEC ODBIORU ŚMIECI. Informujemy, że 31 października 2017 roku firma EKOSYSTEM kończy odbiór odpadów zielonych i pozostałych śmieci z terenu naszych ogrodów. W związku z tym od 1 listopada 2017 roku   Zarząd ROD „Odra” wprowadza zakaz dostarczania worków  z odpadami zielonymi oraz innych odpadów do punktów składowania śmieci. Wznowienie odbioru śmieci nastąpi na wiosnę 2018 roku.

JESIENNY PRZEGLĄD OGRODÓW. W dniach 14-15 października 2017 roku przeprowadzony zostanie jesienny przegląd ogrodów. Oceniane będą:
► ogólny stan uporządkowania ogrodów przed okresem zimowym, ze szczególnym uwzględnieniem zbioru owoców i posprzątania spadów,
► realizacja zaleceń po dodatkowym letnim przeglądzie ogrodów,
► stan ogrodów nowych działkowców przyjętych w latach 2015-2017.
Przy okazji kolejny raz przypominamy, że spadów ani psujących się owoców nie wolno wyrzucać do worków na odpady zielone.

aktualności

DZIEŃ DZIAŁKOWCA. Wczoraj, 9 września 2017 roku obchodziliśmy Dzień Działkowca. Wyjątkowo jak na tę porę roku ciepły dzień zachęcił do biesiady wyjątkowo dużo osób. Były odznaczenia dla zasłużonych działkowców, konkursy, prezentacja bukietów i plonów, i była doskonała zabawa do późnego wieczoru. Szczegółową relację i zdjęcia zamieścimy niebawem w naszej galerii.  Na zdjęciu moment otwarcia.

ZAPRASZAMY NA DZIEŃ DZIAŁKOWCA. Biesiada z tej okazji odbędzie się 9 września br. (sobota) przed Domem Działkowca. Początek o godz. 15-tej. W programie wręczenie odznaczeń i dyplomów z okazji 120-lecia ruchu ogrodnictwa działkowego, a także tradycyjne konkursy: na najpiękniejszy bukiet, najciekawsze okazy z tegorocznych plonów oraz konkurs rysunkowy dla dzieci na temat naszych ogrodów i roślin. Oczywiście będzie muzyka i śpiew, kiełbaski z grilla, domowe wypieki, piwo i inne napoje.

KONTENER NA ODPADY WIELKOGABARYTOWE. Informujemy, że 1 września 2017 r. (piątek) koło Domu Działkowca zostanie podstawiony kontener na odpady wielkogabarytowe. Radzimy skorzystać i pozbyć się wszystkich niepotrzebnych rzeczy na działkach. Wyrzucane rzeczy prosimy tak przygotować (rozbić, rozłożyć), by zajęły jak najmniej miejsca. Kontener będzie stał do niedzieli 2 września br. włącznie.

POSZUKUJEMY ŚWIADECTW HISTORII. W związku z obchodzonym w tym roku jubileuszem 120–lecia ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce, Zarząd ROD „Odra” zwraca się do Działkowców z najdłuższym stażem, bądź pielęgnujących ogrody uprawiane wcześniej przez rodziców lub dziadków, o wypożyczenie zdjęć, dokumentów czy wspomnień będących świadectwem działalności działkowej przed 1950 rokiem. Sprawa jest pilna, materiały te zbieramy do 27 sierpnia. Prosimy o kontakt pod nr tel. 506 376 913

KONTENER NA ODPADY WIELKOGABARYTOWE. Informujemy, że 18 sierpnia (piątek) na Kolonii II zostanie podstawiony kontener na odpady wielkogabarytowe. Radzimy skorzystać i pozbyć się wszystkich niepotrzebnych rzeczy na działkach. Wyrzucane rzeczy prosimy tak przygotować (rozbić, rozłożyć), by zajęły jak najmniej miejsca. Kontener będzie stał do poniedziałku 21.08.br Rzeczy pozostawione koło kontenera nie będą zabrane.

DODATKOWY PRZEGLĄD DZIAŁEK.  W związku z niepokojącym stanem wielu działek, Zarząd ROD „Odra” na ostatnim posiedzeniu postanowił, że 12- 13. 08. br. odbędzie się dodatkowy przegląd działek. Przypominamy, że PZD obchodzi w tym roku swoje 120-lecie, więc oczekuje się, że działki będą wyjątkowo przykładnie zagospodarowane.

KOMPOSTOWNIKI OBOWIĄZKOWE. Przypominamy o obowiązku posiadania kompostowników i  kompostowania roślin. Pisze o tym lipcowy biuletyn AKTUALNOŚCI ZWIĄZKOWE – pismo Krajowej Rady PZD. Czytamy tam, że obowiązek kompostowania odpadów pochodzenia organicznego pochodzących z działki wynika wprost z § 42 pkt 3 regulaminu ROD. W konsekwencji, w celu wykonania tego obowiązku integralną częścią każdej działki musi być kompostownik. Lekceważenie tej powinności może być podstawą do zastosowania procedury wynikającej z art. 36 ust.3 ustawy o ROD – wypowiedzenia umowy dzierżawy działki ze względu na korzystanie z  niej w sposób sprzeczny z przepisami regulaminu ROD.

WIOSENNY PRZEGLĄD DZIAŁEK. Informujemy, że 27-28 maja br. odbędzie się wiosenny przegląd działek. Oceniany będzie stan przygotowania działek do sezonu letniego, ze szczególnym zwróceniem uwagi na sposób prowadzenia i wykorzystywania kompostowników oraz uporządkowania obejścia wokół altan. Przypominamy, że PZD obchodzi w tym roku swoje 120-lecie, więc oczekuje się, że działki będą wyjątkowo przykładnie uprawione.

OPŁATY DZIAŁKOWE. Przypominamy, że do końca czerwca należy uiścić opłaty działkowe za 2017 rok. Naliczenia na ten rok można odebrać w Biurze Zarządu w każdą sobotę i niedzielę od godz. 14,00 do godz. 16,00. Opłaty należy wnosić przelewem na konto ROD.

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW. Informujemy, że 29 kwietnia 2017 roku o godz. 15,00 – drugi termin: godz.15,30, w Domu Działkowca odbędzie się doroczne sprawozdawcze  WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW PZD
w ROD „ODRA”. Materiały sprawozdawcze na Walne Zebranie zostaną wystawione do wglądu w sobotę
22 kwietnia br. w godz. 15,00 do 16,00 w biurze Zarządu.

WZNAWIAMY ODBIÓR ŚMIECI. Od kwietnia na terenie naszych ogrodów wznowiony został odbiór śmieci. Podobnie jak w latach poprzednich obowiązuje SEGREGACJA ODPADÓW. Wystawiono pojemniki na papier, na plastik, na szkło i na odpady zmieszane.
Odpady zielone należy wyrzucać wyłącznie w specjalnych brązowych workach. Każda działka ma prawo do 3 worków miesięcznie. Będzie je można odebrać podczas dyżuru w Biurze Zarządu. Ponieważ odbiorca śmieci ustalił ścisły harmonogram wywozu odpadów zielonych, prosimy o dostarczanie pełnych worków na punkt odbioru tylko w środę i czwartek czyli bezpośrednio przed ich wywozem. Dłuższe składowanie worków z taką zawartością grozi przekroczeniem norm sanitarnych w miejscu składowania odpadów i jego najbliższej okolicy. Przypominamy, że możliwość wyrzucania odpadów zielonych nie zwalnia działkowców z obowiązku kompostowania w ogrodzie resztek roślinnych.

ŚMIECI DOPIERO OD KWIETNIA. Zarząd ROD „Odra” informuje, że wznowienie odbioru śmieci i odpadów zielonych z terenu naszych ogrodów nastąpi dopiero w kwietniu. W związku z tym w obrębie naszego ROD nie ma na razie żadnych miejsc składowania odpadów

WODA W SIECI . Informujemy, że 11 marca 2017 roku zostanie uruchomiona ogrodowa sieć wodociągowa. W związku z tym prosi się działkowców posiadających w swoich ogrodach przyłącza wody, by sprawdzili czy zawory odcinające wodę, szczególnie ten przed wodomierzem, są zamknięte. Przypominamy jednocześnie, że jakiekolwiek manipulacje przy wodomierzach, ich wymiana, zdejmowanie plomb i zabezpieczeń bez wiedzy i zgody Zarządu jest zabronione.

PIERWSZE TEGOROCZNE POSIEDZENIE ZARZĄDU. Informujemy, że pierwsze w 2017 roku posiedzenie Zarządu odbędzie się w niedzielę 8 stycznia. Początek o godz. 11-tej.

SPOTKANIE WIGILIJNE. W przedświąteczną niedzielę, 18 grudnia 2016 roku w Domu Działkowca ROD ODRA odbyło się tradycyjne, bo już trzecie z kolei spotkanie wigilijne. Do połamania się opłatkiem, złożenia sobie życzeń i wspólnego śpiewania kolęd przy świątecznej choince Zarząd zaprosił wszystkich, którzy przyczynili się w mijającym już roku do sprawnej organizacji naszego ROD, a także tegorocznych laureatów konkursu „Wyróżniona Działka”. Więcej na ten temat na blogu.

wigilia

ZMIANA TERMINU ODBIORU ODPADÓW ZIELONYCH. Zarząd ROD „Odra” informuje, że decyzją firmy EKOSYSTEM w piątek, 25.11.2016 zakończono odbiór odpadów zielonych z terenu naszych ogrodów. Tym samym jesteśmy zmuszeni wprowadzić od tego dnia zakaz dostarczania worków z odpadami zielonymi do punktów składowania śmieci. Wznowienie odbioru śmieci nastąpi  na wiosnę 2017 roku.

KONIEC ODBIORU ŚMIECI. Zarząd ROD „Odra” informuje, że od 30 listopada 2016 firma EKOSYSTEM kończy odbiór śmieci z terenu naszych ogrodów. W związku z tym śmieci i odpady zielone do punktów składowania można dostarczać tylko do dnia 27 listopada br. Po tym terminie w obrębie naszego ROD nie będzie żadnych miejsc składowania odpadów. Wznowienie odbioru śmieci nastąpi na wiosnę 2017 roku.

WYŁĄCZAMY WODĘ. Zarząd ROD „Odra” informuje, że w związku z nadchodzącą zimą, 12 listopada 2016 roku (sobota)  zostanie wyłączona ogrodowa sieć wodociągowa. Osoby korzystające z tej sieci powinny po zamknięciu wody na moment otworzyć zawory poboru wody i ponownie dokładnie je zamknąć. Czynność ta ułatwia opróżnianie sieci z resztek wody, a tym samym pozwala uniknąć ewentualnych szkód wynikających z zamarzania wody w instalacji.

JESIENNY PRZEGLĄD OGRODÓW. Zarząd ROD “Odra” informuje, że w dniach 15-16 października 2016 r. przeprowadzony zostanie jesienny przegląd ogrodów. Oceniany będzie ogólny stan uporządkowania ogrodów przed okresem zimowym, ze szczególnym uwzględnieniem zbioru owoców i posprzątania spadów. Jednocześnie oceniona zostanie realizacja zaleceń po wiosennym przeglądzie ogrodów. Przy okazji kolejny raz przypominamy, że żadnych owoców ani spadów nie wolno wyrzucać do worków na odpady zielone.

alejka-1

KONIEC REMONTU. Zakończono pierwszy etap naprawy i odbudowy ogrodzeń wewnętrznych w ROD „Odra”. Odremontowano lub zrobiono nowe podmurówki oraz wymieniono albo odnowiono słupki i zaopatrzono je w plastikowe kapturki chroniące przed korozją. Na naprawianych odcinkach ogrodzeń w miejsce skorodowanej siatki  założono nową, powlekaną plastikiem, wiec odporną na warunki zewnętrze. Uszkodzone podczas tych prac alejki zostały naprawione i utwardzone. Zawieszono też nowe tabliczki z nazwami alejek.

DZIAŁKA DOSKONAŁA. W cyklu publikacji pod tym tytułem, wydawanym przez Krajową Radę PZD, ukazały się dwie nowe broszurki. Ich tytuły to: „Drzewa i krzewy owocowe na działce” oraz „Najlepsze rośliny na żywopłoty”. W nich najnowsze informacje o tym co sadzić, kiedy sadzić, jak i w jakim rozstawie sadzić, jak zabezpieczyć przed zimą. Tematy bardzo aktualne, bo właśnie jest najlepszy czas na jesienne prace w ogrodzie. Obie broszurki można dostać w naszej bibliotece.

MONITORING DZIAŁA. Zakończono prace związane z montażem i uruchomieniem monitoringu na terenie ROD „Odra”. Pod szczególnym nadzorem są teraz bramy wejściowe oraz składowisko odpadów zielonych i pozostałych odpadów, gdzie ciągle wiele osób łamie obowiązujące zasady sortowania śmieci.

laureaci konkursu na "Wyróżnioną działkę"

DZIEŃ DZIAŁKOWCA. Wczoraj , w sobotę 10 września 2016 roku na terenie ROD „Odra” odbyła się biesiada z okazji Dnia Działkowca. Bawiono się przy muzyce na żywo, a w trakcie zabawy wręczono dyplomy za wyróżnione działki, była prezentacja ciekawych plonów i jesiennych bukietów, przeprowadzono konkursy wiedzy o ogrodach, prezentowano dziecięce rysunki o tematyce ogrodowej, dziesięć osób wygłosiło dekalog działkowca, czytano poezję związaną z miejscem naszych ogrodów. Tańce trwały do późnego wieczora. Teraz na zdjęciu laureaci konkursu na wyróżnioną działkę, a obszerniejszą relację zamieścimy na blogu i w galerii zdjęć.

POSZUKUJEMY PRACOWNIKA. Zarząd ROD „Odra” poszukuje pracownika do obsługi rozdrabniarki do gałęzi.  Warunki pracy i płacy do uzgodnienia. Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się do Prezesa Zarządu. PILNE!

 SPADY – WSTYDLIWY PROBLEM. W niektórych ogrodach dziesiątki jabłek oraz śliwek leżą na ziemi i gniją. Tu i tam owoce leżą także na alejkach. To źle świadczy o właścicielach tych ogrodów, bo spady to efekt złej pielęgnacji drzew, a leżące na ziemi gnijące owoce to dowód braku zainteresowania ogrodem. Trzeba ten owocowy bałagan posprzątać. Osobom, które muszą to zrobić przypominamy, że spadów absolutnie nie wolno wyrzucać do worków na odpady zielone. Można je zakopać w ogrodzie lub wyrzucić do odpadów zmieszanych.

ZAGROŻENIA SIECI ENERGETYCZNEJ. W związku z tym, że ogrodowa sieć elektryczna jest stara, w znacznym stopniu zużyta i przeciążona, przestrzegamy przed nadmierną jej eksploatacją. Korzystanie na działkach z elektronarzędzi budowlanych i innych urządzeń potrzebujących dużej mocy może być przyczyną długotrwałych i kosztownych przerw w dostawie prądu. Przestrzegamy również  przed jednoczesnym korzystaniem z kosiarek do trawy na kilku sąsiadujących działkach – to też może być przyczyną awarii. O wszystkich kłopotach związanych z energią elektryczną prosimy informować elektryków ogrodowych oraz prezesa Zarządu.

LETNIE CIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW. Sierpień to dobry czas na coraz bardziej popularne letnie cięcie drzew i krzewów owocowych. Specjaliści twierdzą, że letnie temperatury sprzyjają łatwiejszemu gojeniu ran po cięciach, co zmniejsza ryzyko chorób, jakie mogą się wywiązać po okaleczeniu roślin przez cięcia. Ponadto letnie cięcie wzmacnia krzewy i drzewa, przyspiesza budowę nowych zawiązków, przyczynia się do obfitszych plonów w przyszłym roku. Jak ciąć? Porad szukajcie na naszym blogu.

NIE – DLA MUROWANYCH GRILLÓW. Osobom, które noszą się z zamiarem budowy na działce murowanego grilla przypominamy, że § 41 Regulaminu ROD dokładnie określa, w jakie elementy może być wyposażona działka. Nie ma wśród nich murowanego grilla, a zatem nie ma zgody na budowę takich urządzeń na działce.

ZBIERAJCIE PSZCZOŁY, a ściślej zdjęcia pszczół i innych owadów zapylających. Trwa bowiem „Wielki spis zapylaczy” organizowany przez Greenpeace Polska przy współpracy z Uniwersytetem Warszawskim i PZD. Celem spisu jest opracowanie skutecznej ochrony tych owadów w naszym kraju. Każdy działkowiec może wziąć udział w tej akcji, gdyż uruchomiony został Obywatelski Społeczny Monitoring Pszczół. Wystarczy, że zrobicie zdjęcie (np. telefonem komórkowym) zauważonemu owadowi, a potem prześlecie je ekspertom poprzez stronę www.monitorigpszczol.pl wraz z podaniem daty, miejsca i miejscowości.

MIEJSCE NA ZIEMI. Serdecznie zapraszamy na spotkanie z Agnieszką Dubaniowską, autorką książki MIEJSCE NA ZIEMI – z Kresów na Przedmieście Oławskie. Spotkanie odbędzie się 30 lipca (sobota) o godz. 15 w Domu Działkowca. Będzie okazja do rozmowy i wspomnień na temat losów ludzi i dzielnicy, w której mieszka większość naszych działkowców. Organizatorem spotkania jest Zarząd ROD „Odra”.

NAJPIĘKNIEJSZY OGRÓD DOLNEGO ŚLĄSKA. Tak jak w ubiegłych latach, w lipcu Gazeta Wrocławska rozpoczęła kolejny plebiscyt na Najpiękniejszy Ogród Dolnego Śląska. Konkurs trwa do 30.09 2016 r. Zainteresowanych zapraszamy  na stronę: http://www.gazetawroclawska.pl/plebiscyt/najpiekniejszy-ogrod-lata,34513,t,id.html

WARTO UPRAWIAĆ ZIOŁA – to tytuł kolejnej broszurki wydanej na zlecenie PZD w cyklu działka doskonała. Broszurkę można otrzymać bezpłatnie w Biurze Zarządu. Autorką tej ciekawej i pożytecznej publikacji jest mgr inż. Elżbieta Sikora.

TRWA POWSZECHNY PRZEGLĄD ZAGOSPODAROWANIA ROD. Zgodnie z decyzją Krajowej Rady PZD, w całym kraju trwa  „Powszechny przegląd zagospodarowania ROD i działek w 2016 roku”. Przegląd organizowany jest przez okręgowe zarządy PZD na terenie wszystkich rodzinnych ogrodów działkowych w kraju. Jego celem jest ocena stanu zagospodarowania działek i ogrodów. Wiedza ta ma ułatwić określenie, a także podjęcie koniecznych działań, by ogrody działkowe były nie tylko atrakcyjnym miejscem rekreacji oraz wypoczynku, ale także by rozwijały działalność prospołeczną, edukacyjną i oświatową na rzecz środowiska, w którym istnieją. W ROD „Odra” taki przegląd już się odbył.

SPOTKANIA SĄSIEDZKIE. Chcesz zmian w otaczającej cię okolicy? Brakuje Ci wydarzeń kulturalnych w swojej dzielnicy? Czujesz potrzebę wzmocnienia aktywności obywatelskiej w tym zakresie? W cyklu „Spotkania sąsiedzkie” młodzi twórcy sztuk wizualnych zrzeszeni wokół programu „Wrocław-wejście od podwórza”, powołanego w ramach programu Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016 zapraszają na spotkanie, które odbędzie się 18 czerwca br. (sobota) o godz. 16-tej w Domu Działkowca ROD „Odra” we  Wrocławiu przy ul. Okólnej 23.
Podczas spotkania przy napojach i ciastkach zaprezentowane zostaną krótkie etiudy filmowe podejmujące ważne tematy związane z historią i życiem w mieście. Po projekcji organizatorzy zapraszają do dyskusji na temat możliwości wspólnych działań sąsiedzkich, które mogłyby się odbywać na Przedmieściu Oławskim. Wstęp bezpłatny! 

WIOSENNY PRZEGLĄD DZIAŁEK. Informujemy, że w dniach 14-15 maja 2016 roku zarząd ROD ODRA dokona wiosennego przeglądu działek. Jego celem jest ocena stanu przygotowań do nowego sezonu. Przypominamy, że zgodnie z regulaminem ROD działkowiec obowiązany jest dbać o estetyczny wygląd działki, odpowiednio przycinać drzewa i krzewy, regularnie zwalczać chwasty, usuwać śmieci, kompostować odpady zielone, zapewnić czystość alejki przylegającej do działki, a także dbać o to, by swoim zachowaniem nie utrudniać korzystania z ogrodu innym.

KONTENER! Zachęcamy do porządków w altanach i na działkach. Od 7 do 13 maja  (lub do całkowitego napełnienia kontenera) na placu przy Domu Działkowca wystawiony będzie kontener na śmieci wielkogabarytowe. Można wyrzucić wszystko to, czego nie należy i nie wolno wyrzucać do pojemników na odpady zmieszane, np. stare meble, zużyte konstrukcje drewniane i metalowe, a także gruz.

ZGODNIE Z DECYZJĄ Walnego Zebrania, w ROD ODRA w 2016 roku obowiązywać będzie segregacja odpadów. Wystawione zostały pojemniki na papier, na plastik i na odpady zmieszane, natomiast odpady zielone należy wyrzucać wyłącznie w specjalnych brązowych workach.
Każda działka ma prawo do 3 worków miesięcznie. Będzie je można odebrać podczas dyżuru w Biurze Zarządu. Ponieważ odbiorca śmieci ustalił ścisły harmonogram wywozu odpadów zielonych, który poniżej przedstawiamy, prosimy o dostarczanie pełnych worków na punkt odbioru dopiero bezpośrednio przed ich wywozem. Dłuższe składowanie worków z taką  zawartością grozi bowiem przekroczeniem norm sanitarnych w miejscu składowania odpadów i jego najbliższej okolicy.
A oto dni odbioru odpadów zielonych: 29 kwietnia, 13 maja, 27 maja, 10 czerwca, 24 czerwca, 8 lipca, 22 lipca, 5 sierpnia,  19 sierpnia,  2 września, 16 września, 30 września, 14 października, 28 października.
Przypominamy, że możliwość wyrzucania odpadów zielonych nie zwalnia działkowców z obowiązku kompostowania w ogrodzie resztek roślinnych.

U PROGU nowego sezonu ogrodowego przypominamy działkowcom, którzy planują na terenie ogrodu budowę altany – domku, bądź podłączenie działki do ogrodowej sieci wodociągowej czy energetycznej, że każde takie przedsięwzięcie musi być poprzedzone przedłożeniem odpowiednich dokumentów, spełnieniem określonych warunków i uzyskaniem dla tych zamierzeń akceptacji Zarządu.