Elektrycy

Włodzimierz Bilecki – działka nr 54 – gospodarz sieci energetycznej
Stanisław Stachura – działka nr 114