Konserwator sieci wodnej

Nadzór nad siecią wodociągową sprawuje gospodarz ogrodu Henryk Kuczyński – działka nr 119