Skład komisji

Komisja Rewizyjna – kadencja 2019-2022
Agnieszka Dubaniowska
Agnieszka Grelewicz
Jadwiga Grzesik