Skład zarządu

Mirosław Durczak – prezes dz.nr 66

Stanisław Stachura – wiceprezes, dz. nr 114

Anna Martyniec – sekretarz dz.nr 56

Teresa Gronkiewicz – skarbnik dz.nr 59

Alina Okopna – członek dz.nr 38

Renata Borycka – członek dz. nr 118

Agnieszka Lorek – członek dz. nr 120