Społeczna służba instruktorska

Tadeusz Grzesik – działka nr 68

Andrzej Weber – działka nr 65