Walne zebranie 2015

Walne zebranie 2015

Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze w ROD „ODRA” odbyło się 28 marca 2015 roku. Poniżej podajemy przyjęte na nim najważniejsze dokumenty.

1. Uchwała zatwierdzająca i sprawozdania Zarządu ROD z działalności w 2014 r.
2. Uchwała zatwierdzająca i sprawozdanie finansowe za okres od 19.01.2014 r. do 31.12.2014 r.
3. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ROD w 2014 r. oraz sprawozdania za kadencję.
4. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 19.01.2014 r. do 31.12.2014 r.
5. Uchwała w sprawie absolutorium dla ustępującego zarządu ROD.
6. Uchwała w sprawie wyborów do zarządu, komisji rewizyjnej i na delegata na okręgowy zjazd PZD.
7. Uchwała w sprawie przyjęcia planu pracy na 2015 r. i programu działania ROD na okres kadencji 2015 – 2019.
8. Uchwała w sprawie wysokości opłaty ogrodowej i terminu jej wnoszenia.
9. Uchwała w sprawie wysokości i terminu wnoszenia opłaty energetycznej.
10. Uchwała w sprawie wysokości i terminu wnoszenia opłaty wodnej.
11. Uchwalenie planu inwestycji i remontów, w tym partycypacji finansowej działkowców.
12. Uchwała w sprawie preliminarza finansowego ROD na 2015 r.
13. Uchwała w sprawie wprowadzenia „Regulaminu korzystania z sieci wodociągowej”.
14. Uchwała w sprawie wprowadzenia „Zasad korzystania z sieci elektrycznej”.
15. Uchwała w sprawie zmiany do planu zagospodarowania ROD.
16. Uchwała w sprawie przyjęcia do realizacji inwestycji pn. „Odtworzenie pierwotnego stanu ogrodzeń wewnątrz ogrodu (alejkowych)”.