Walne Zebranie 2018

Walne Zebranie sprawozdawcze członków PZD w ROD „Odra” we Wrocławiu odbyło się 21 kwietnia 2018 roku. Przyjęto na nim następujące uchwały:

Uchwała nr 1/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ROD za 2017 rok.
Uchwała nr 2/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zarządu ROD w 2017 r.
Uchwała nr 3/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej ROD za 2017 r.
Uchwała nr 4/2018 w sprawie wysokości poszczególnych opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia.
Uchwała nr 5/2018 w sprawie zwiększenia środków ma świadczenia pieniężne i nagrody z tytułu pracy na rzecz ogrodu
Uchwała nr  6 /2018  w sprawie realizacji zadania remontowego pn. „Malowanie pomieszczeń Domu Działkowca”.
Uchwała nr 7/2018 w sprawie przyjęcia do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci energetycznej na terenie ROD „Odra” we Wrocławiu”.
Uchwała nr 8/2018 w sprawie planu pracy na rok 2018.
Uchwała nr 9/2018 w sprawie preliminarza finansowego na rok 2018.
Uchwała nr 10/2018 w sprawie wniosku o przyznanie dotacji z Funduszu Rozwoju ROD na inwestycje pn.”Instalacja monitoringu na terenie ROD „Odra” we Wrocławiu – Kolonia II”.
Uchwała nr 11/2018 w sprawie dotacji z Funduszu Rozwoju ROD na inwestycje pn. „Naprawa uszkodzeń ogrodzenia wewnętrznego – Kolonia I”.
Uchwała nr 12/2018 w sprawie wniosku o przyznanie dotacji z Funduszu Rozwoju ROD na inwestycję pn. „Budowa sieci energetycznej na terenie ROD „Odra” we Wrocławiu”.
Uchwała nr 13/2018 w sprawie wniosku o przyznanie dotacji z Funduszu Rozwoju ROD na inwestycję pn. „Malowanie pomieszczeń Domu Działkowca”.
Uchwała nr 14 w sprawie zmiany obowiązujących w ROD „Odra” we Wrocławiu „Zasad korzystania z energii elektrycznej przez działkowca”.

Na szczególną uwagę zasługuje Uchwała nr 7, która przewiduje realizację zadania w ciągu trzech lat i partycypację w tym przedsięwzięciu wszystkich działkowców w kwocie 810 zł. Należność tę można wpłacić jednorazowo lub w miesięcznych ratach w wysokości 22,50 zł począwszy od maja 2018 do kwietnia 2021 roku. Wpłaty należy dokonywać na konto ROD nr 52 1090 2398 0000 0001 0617 7465.