Walne Zebranie 2019

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze członków PZD w ROD „Odra” we Wrocławiu
odbyło się 13 kwietnia 2019 r. Podjęto na nim następujące uchwały:

Nr  1– Zatwierdzenie sprawozdań z działalności Zarządu ROD za  2018 r. i za kadencję 2015-2018
Nr  2 – Zatwierdzenie sprawozdania finansowego ROD za  2018 r.
Nr  3 – w spr.: Udzielenia absolutorium ustępującemu zarządowi ROD.
Nr  4 – w spr.: Zatwierdzenia sprawozdania komisji rewizyjnej ROD za 2018 r.
oraz za okres kadencji 2015-2018
Nr  5 – w spr.: Ustalenia liczby członków zarządu ROD.
Nr  6 – w spr.: Ustalenia liczby członków Komisji Rewizyjnej ROD.
Nr  7 – w spr.: Wyników wyborów do zarządu ROD.
Nr  8 – w spr.: Wyników wyborów do Komisji rewizyjnej ROD.
Nr  9 – w spr.: Wyboru delegata na Okręgowy Zjazd  Delegatów PZD.
Nr 10 – w spr.: Opłaty ogrodowej w roku 2019 i terminu jej wnoszenia.
Nr 11 – w spr.: Opłaty energetycznej w roku 2019 i terminu jej wnoszenia.
Nr 12 – w spr.: Opłaty wodnej w roku 2019 i terminu jej wnoszenia.
Nr 13 – w spr.: Opłaty za wywóz śmieci i terminu jej wnoszenia
Nr 14 – w spr.: Przyjęcia przez Walne Zebranie planu pracy na rok 2019 i kadencję 2019-2022.
Nr 15 – w spr.: Zwiększenia środków finansowych na działalność administracyjną w 2019 r.
Nr 16 – w spr.: Przyjęcia przez Walne Zebranie preliminarzy na rok 2019.