Mała rzecz a cieszy

W minionym tygodniu, jeszcze przed kolejnym opadem śniegu, została zamontowana na terenie ROD latarnia oświetlająca główne wejście na działki od strony parku. To kolejny element poprawy bezpieczeństwa naszych działek.

Śnieżna zima odchodzi

W mieście zimy już nie ma, za to w ogrodach ciągle biało. Wprawdzie nie jest już tak pięknie jak było, ale na pocieszenie pozostaje świadomość, że powolne roztopy śnieżnej pierzyny zapewnią dobre nasączenie gleby. A jak było jeszcze kilka dni temu? Zobaczcie.

czytaj dalej

Bezpłatne usuwanie dachów azbestowych

Departament  Zrównoważonego Rozwoju Urzędu Miejskiego we Wrocławiu informuje o możliwości przystąpienia do zaplanowanego na 2021 rok

programu usuwania azbestu.

Działkowcy, których altany posiadają dachy pokryte azbestem mogą do 31 stycznia 2021 roku składać w Urzędzie Miejskim Wrocławia odpowiednie deklaracje w tej sprawie. Druki deklaracji i wymaganych załączników są do pobrania ze strony internetowej
https//bip.um.wroc.pl/sprawa-do-zalatwienia/8383/dofinansowanie-w-ramach-programu-usuwania-azbestu-i-wyrobów-zawierających-azbest-z-terenu-miasta-wroclawia

Usunięcie azbestowego pokrycia jest bezpłatne, natomiast nowe pokrycie altany musi sfinansować działkowiec.