Włączamy wodę

Informujemy, że 15 marca 2021 roku zostanie uruchomiona ogrodowa sieć wodociągowa. W związku z tym prosi się działkowców posiadających  w swoich ogrodach przyłącza wody, by dokonali sprawdzenia czy zawory odcinające wodę, szczególnie ten przed wodomierzem, są zamknięte. Przypominamy jednocześnie, że jakiekolwiek manipulacje przy wodomierzach, ich wymiana, zdejmowanie plomb i zabezpieczeń jest zabronione. W razie jakiejkolwiek potrzeby naprawy przyłącza wody należy się zwracać do Gospodarza ogrodu.