Dodatkowe opłaty

 Zarząd informuje, że z godnie z decyzją Walnego Zgromadzenia, które odbyło się 28 sierpnia br. podwyższeniu uległy następujące opłaty:

  • opłata ogrodowa o 0,10 zł/m² tj. do 0,64 zł/m² 
  • opłata wodna o 5,00 zł od działki podłączonej do sieci wodociągowej tj. do 10,00 zł.

Informacja o wysokości dopłat zostanie dostarczona pisemnie wszystkim działkowcom najpóźniej do końca września br. z terminem zapłaty do 15 października 2021.

Nie płacisz, nie korzystasz!

Informujemy, że Walne Zebranie członków PZD, które odbyło się 28 VIII br. zobowiązało Zarząd do wyłączenia energii elektrycznej na działkach, których użytkownicy pomimo wezwań do zapłaty, nie wpłacili w całości kwoty partycypacji na inwestycję energetyczną. Wyłączenia nastąpią w dniu 15 września 2021 roku. Opłata partycypacyjna była ustalona przez Walne Zebranie i obowiązuje wszystkich działkowców. Uporczywe unikanie wniesienie tej opłaty może skutkować wypowiedzeniem umowy dzierżawy działki.