Walne Zebranie

W sobotę, 27 kwietnia 2024 roku w Domu Działkowca odbyło się Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków PZD ROD ODRA. Z uznaniem przyjęto sprawozdania za minioną kadencję i wybrano nowy, 7-osobowy zarząd. Prezesem Zarządu został ponownie Mirosław Durczak.