Nasz sukces w konkursach

Miło nam poinformować, że po raz pierwszy nasz Rodzinny Ogród Działkowy ODRA, a także należąca do niego działka nr 58 zostały wyróżnione w okręgowych konkursach PZD. Gratulujemy państwu Ewie i Romanowi z działki 58 a także serdecznie dziękujemy i gratulujemy wszystkim, których działki przyczyniły się do tak wysokiej oceny naszego ogrodu.

Warto wiedzieć: w okręgu wrocławskim są 223 rodzinne ogrody działkowe, z tego 156  jest w samym Wrocławiu. Wśród ogrodów wrocławskich ROD ODRA zajął czwarte miejsce! 

PS. Zasługującym na odnotowanie wydarzeniem tegorocznego rozstrzygnięcia konkursów było nagrodzenie drugim miejscem ROD-u reprezentowanego przez przewodniczącą Komisji Konkursowej, a także przyznanie działce z tego ROD pierwszego miejsca w konkursie „Wzorowa działka 2021”. Brawo ROD „Rezeda”!

 

 

 

 

 

 

 

Nie płacisz, nie korzystasz!

Informujemy, że Walne Zebranie członków PZD, które odbyło się 28 VIII br. zobowiązało Zarząd do wyłączenia energii elektrycznej na działkach, których użytkownicy pomimo wezwań do zapłaty, nie wpłacili w całości kwoty partycypacji na inwestycję energetyczną. Wyłączenia nastąpią w dniu 15 września 2021 roku. Opłata partycypacyjna była ustalona przez Walne Zebranie i obowiązuje wszystkich działkowców. Uporczywe unikanie wniesienie tej opłaty może skutkować wypowiedzeniem umowy dzierżawy działki.

Walne Zebranie

Po rocznej przerwie spowodowanej pandemią, w sobotę 28 sierpnia 2021 odbyło się na placu przed Domem Działkowca, z zachowaniem obowiązujących reżimów sanitarnych, Walne Zebranie członków PZD zrzeszonych w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym ODRA we Wrocławiu. Zarząd ogrodu złożył sprawozdania z działalności w 2019 i 2020 roku oraz przedstawił plan pracy na 2021 rok.  Mimo utrudnień związanych z pandemią, w ubiegłym roku nasz ROD został w pełni zelektryfikowany i do końca uzbrojony w sieć wodociągową. Dzięki temu każda nasza działka korzysta, albo może korzystać zarówno z energii elektrycznej jak i miejskiej wody wodociągowej. Zebrani w pełni zaakceptowali działalność Zarządu.

Konkurs!

Szanowni Państwo, doceniając Waszą codzienną aktywność, ciężką choć przecież przyjemną pracę i jej często imponujące efekty w postaci pięknie zagospodarowanych działek, Zarząd ROD „Odra” zgłosił  w tym roku nasz ogród do konkursu: RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY  2021. Ocenie podlegać będą nie tylko same działki, ale też ich otoczenie: ogrodzenia, bramki i alejki.  Teraz zadbajcie o nie szczególnie. Komisja Konkursowa odwiedzi nas 17 sierpnia 2021 roku.

Wandale

Ludzie pytają co to jest. To jest fragment naszego Domu Działkowca, „przyozdobionego” przez głupków-wandali, którzy przyszli kiedyś w nocy i namalowali to coś. Niestety dotychczas monitoring nie nadzorował samego budynku.

Lato z deszczem przyszło

Po bardzo suchym zakończeniu wiosny lato na wstępie zafundowało nam ulewę. Było krótko, ale za to do syta. Tam, gdzie ulewa nie narobiła szkód, taki opad był zbawieniem dla roślin i ludzi, bo od razu  łatwiej się oddycha. Bardzo dobrą robotę zrobił też deszcz na naszych świeżo odnawianych alejkach. Skorzystajcie z tego, że ziemia została trochę rozpulchniona i wyczyśćcie  alejki przed swoimi działkami z chwastów i innych zbędnych roślin. I nie bądźcie obojętni wobec rozchodzącego się teraz po ogrodach zniewalającego zapachu kwitnących jaśminowców.

Naprawiamy alejki

Zakończone zostały prace na alejkach kolonii II. Od poniedziałku (7 czerwca)  rozpoczniemy naprawę alejek na Kolonii I. Ponownie przypominamy, że na alejkach nie wolno sadzić krzewów ani bylin, nie wolno niczego uprawiać. Można posiać trawę, ale trzeba dbać o nią, więc podlewać i co jakiś czas kosić. Utrzymanie estetycznego wyglądu alejki przez działką jest obowiązkiem każdego działkowca. Firma wykonująca prace ma za zadanie tylko wyrównać nawierzchnię, więc efekt końcowy tych prac w dużej mierze będzie zależał od tego jak działkowcy przygotują alejki przez swoimi działkami.

Naprawiamy alejki

Przed nami renowacja alejek po wykopach związanych z prowadzoną w ub. roku elektryfikacją. Będzie wyrównywana nawierzchnia i  likwidowane jej ubytki. Zachęcamy działkowców do aktywnego udziału w tych pracach. Są działkowcy, którzy już wczesną wiosną doprowadzili alejkę przed działką do porządku. Jeśli znajdą naśladowców to już niedługo alejki powinny wyglądać jak ta na zdjęciu górnym. Przypominamy użytkownikom działek, że mają obowiązek zlikwidować wszystkie nasadzenia na alejkach i wątpliwej urody ozdoby – jak np. widoczna na zdjęciu opona..