Dodatkowe opłaty

 Zarząd informuje, że z godnie z decyzją Walnego Zgromadzenia, które odbyło się 28 sierpnia br. podwyższeniu uległy następujące opłaty:

  • opłata ogrodowa o 0,10 zł/m² tj. do 0,64 zł/m² 
  • opłata wodna o 5,00 zł od działki podłączonej do sieci wodociągowej tj. do 10,00 zł.

Informacja o wysokości dopłat zostanie dostarczona pisemnie wszystkim działkowcom najpóźniej do końca września br. z terminem zapłaty do 15 października 2021.