Nie płacisz, nie korzystasz!

Informujemy, że Walne Zebranie członków PZD, które odbyło się 28 VIII br. zobowiązało Zarząd do wyłączenia energii elektrycznej na działkach, których użytkownicy pomimo wezwań do zapłaty, nie wpłacili w całości kwoty partycypacji na inwestycję energetyczną. Wyłączenia nastąpią w dniu 15 września 2021 roku. Opłata partycypacyjna była ustalona przez Walne Zebranie i obowiązuje wszystkich działkowców. Uporczywe unikanie wniesienie tej opłaty może skutkować wypowiedzeniem umowy dzierżawy działki.