Odbiór śmieci dopiero w kwietniu

Informujemy, że odbiór śmieci nastąpi dopiero w pierwszych dniach kwietnia. Podobnie jak w roku ubiegłym, odbierane będą tylko śmieci z pojemników. W związku z tym ZABRANIA SIĘ WYWOŻENIA ŚMIECI na miejsce ich składowania przed dostarczeniem pojemników przez EKOSYSTEM