Nasz sukces w konkursach

Miło nam poinformować, że po raz pierwszy nasz Rodzinny Ogród Działkowy ODRA, a także należąca do niego działka nr 58 zostały wyróżnione w okręgowych konkursach PZD. Gratulujemy państwu Ewie i Romanowi z działki 58 a także serdecznie dziękujemy i gratulujemy wszystkim, których działki przyczyniły się do tak wysokiej oceny naszego ogrodu.

Warto wiedzieć: w okręgu wrocławskim są 223 rodzinne ogrody działkowe, z tego 156  jest w samym Wrocławiu. Wśród ogrodów wrocławskich ROD ODRA zajął czwarte miejsce! 

PS. Zasługującym na odnotowanie wydarzeniem tegorocznego rozstrzygnięcia konkursów było nagrodzenie drugim miejscem ROD-u reprezentowanego przez przewodniczącą Komisji Konkursowej, a także przyznanie działce z tego ROD pierwszego miejsca w konkursie „Wzorowa działka 2021”. Brawo ROD „Rezeda”!

 

 

 

 

 

 

 

Dodatkowe opłaty

 Zarząd informuje, że z godnie z decyzją Walnego Zgromadzenia, które odbyło się 28 sierpnia br. podwyższeniu uległy następujące opłaty:

  • opłata ogrodowa o 0,10 zł/m² tj. do 0,64 zł/m² 
  • opłata wodna o 5,00 zł od działki podłączonej do sieci wodociągowej tj. do 10,00 zł.

Informacja o wysokości dopłat zostanie dostarczona pisemnie wszystkim działkowcom najpóźniej do końca września br. z terminem zapłaty do 15 października 2021.

Nie płacisz, nie korzystasz!

Informujemy, że Walne Zebranie członków PZD, które odbyło się 28 VIII br. zobowiązało Zarząd do wyłączenia energii elektrycznej na działkach, których użytkownicy pomimo wezwań do zapłaty, nie wpłacili w całości kwoty partycypacji na inwestycję energetyczną. Wyłączenia nastąpią w dniu 15 września 2021 roku. Opłata partycypacyjna była ustalona przez Walne Zebranie i obowiązuje wszystkich działkowców. Uporczywe unikanie wniesienie tej opłaty może skutkować wypowiedzeniem umowy dzierżawy działki.

Walne Zebranie

Po rocznej przerwie spowodowanej pandemią, w sobotę 28 sierpnia 2021 odbyło się na placu przed Domem Działkowca, z zachowaniem obowiązujących reżimów sanitarnych, Walne Zebranie członków PZD zrzeszonych w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym ODRA we Wrocławiu. Zarząd ogrodu złożył sprawozdania z działalności w 2019 i 2020 roku oraz przedstawił plan pracy na 2021 rok.  Mimo utrudnień związanych z pandemią, w ubiegłym roku nasz ROD został w pełni zelektryfikowany i do końca uzbrojony w sieć wodociągową. Dzięki temu każda nasza działka korzysta, albo może korzystać zarówno z energii elektrycznej jak i miejskiej wody wodociągowej. Zebrani w pełni zaakceptowali działalność Zarządu.

Konkurs!

Szanowni Państwo, doceniając Waszą codzienną aktywność, ciężką choć przecież przyjemną pracę i jej często imponujące efekty w postaci pięknie zagospodarowanych działek, Zarząd ROD „Odra” zgłosił  w tym roku nasz ogród do konkursu: RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY  2021. Ocenie podlegać będą nie tylko same działki, ale też ich otoczenie: ogrodzenia, bramki i alejki.  Teraz zadbajcie o nie szczególnie. Komisja Konkursowa odwiedzi nas 17 sierpnia 2021 roku.

Kontener na gabaryty

Przypominamy, że 9 sierpnia br. przy Kolonii I przed bramą od strony Żabiej Ścieżki ma być podstawiony kontener na odpady wielkogabarytowe. Prosimy o racjonalne układanie wkładanych do niego rzeczy, by maksymalnie wykorzystać przestrzeń kontenera. Przedmioty przestrzenne należy rozbijać, żeby zajmowały mniej miejsca. Sprzątajcie działki z niepotrzebnych rzeczy!

Wiedzieć więcej

Doświadczeni działkowcy z przyjemnością sięgają po te czasopisma. Nowych zachęcamy, by robili to samo. Zarówno „Działkowiec” jak i „Mój Ogródek” to pisma niezwykle przydatne w codziennej uprawie i pielęgnacji ogrodu. Czytajcie, z pełnym zaufaniem stosujcie zawarte tam doradztwo, a radość z efektów przyjdzie sama. Właśnie ukazały się najnowsze, lipcowe numery. Polecamy.

Wandale

Ludzie pytają co to jest. To jest fragment naszego Domu Działkowca, „przyozdobionego” przez głupków-wandali, którzy przyszli kiedyś w nocy i namalowali to coś. Niestety dotychczas monitoring nie nadzorował samego budynku.