Program usuwania azbestu

Informujemy, że do 31 stycznia 2024 Gmina Wrocław przyjmuje zgłoszenia do programu usuwania azbestu w tym roku. Działkowcy, którzy mają altany pokryte azbestem mogą bezpłatnie pozbyć się tego szkodliwego materiału z działki. Wyznaczona przez gminę firma rozbierze dach i wywiezie go do utylizacji. Natomiast działkowiec musi we własnym zakresie sfinansować wykonanie nowego dachu. Zainteresowani powinni osobiście składać w tej sprawie wnioski do Gminy. Niezbędne druki deklaracji i wymaganych załączników są dostępne na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej  Urzędu Miejskiego Wrocławia ( bip.um.wroc.pl). Można je także otrzymać udając się osobiście do Wydziału Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia.