Skład zarządu

Mirosław Durczak – prezes dz.nr 66
Anna Martyniec – sekretarz dz.nr 56
Teresa Gronkiewicz – skarbnik dz.nr 59
Alina Okopna – członek dz.nr 38
Stanisław Stachura – członek, dz. nr 114