Społeczna służba instruktorska

Tadeusz Grzesik – działka nr 68