Społeczna służba instruktorska

Ewa Śmiałek – działka nr 58
Tadeusz Grzesik – działka nr 68