Walne Zebranie 2017

Walne Zebranie sprawozdawcze członków PZD w ROD „Odra” we Wrocławiu odbyło się 29 kwietnia 2017 roku. Przyjęto na nim następujące uchwały:

  1. Uchwała nr 1/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego Zarządu ROD w 2016 roku.
  2. Uchwałą nr 2/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2016 roku.
  3. Uchwała nr 3/2017 w sprawie wysokości poszczególnych opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia.
  4. Uchwała nr 4/2017 w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Instalacja monitoringu na terenie ROD „Odra” we Wrocławiu – Kolonia II.
  5. Uchwała nr 5/2017 w sprawie realizacji zadania remontowego pn. „Naprawa uszkodzeń ogrodzenia wewnętrznego – KoloniaI.
  6. Uchwała nr 6/2017 w sprawie planu pracy nr 2017 rok.
  7. Uchwała nr 7/2017 w sprawie zwiększenia środków na świadczenia pieniężne i nagrody z tytułu pracy społecznej w ROD „Odra”.
  8. Uchwała nr 8/2017 w sprawie preliminarzy finasowych na 2017 rok.
  9. Uchwała nr 9/2017 w sprawie zmian obowiązujących w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Odra” we Wrocławiu, w zasadach korzystania z energii elektrycznej przez działkowca.