Walne Zebranie

Po rocznej przerwie spowodowanej pandemią, w sobotę 28 sierpnia 2021 odbyło się na placu przed Domem Działkowca, z zachowaniem obowiązujących reżimów sanitarnych, Walne Zebranie członków PZD zrzeszonych w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym ODRA we Wrocławiu. Zarząd ogrodu złożył sprawozdania z działalności w 2019 i 2020 roku oraz przedstawił plan pracy na 2021 rok.  Mimo utrudnień związanych z pandemią, w ubiegłym roku nasz ROD został w pełni zelektryfikowany i do końca uzbrojony w sieć wodociągową. Dzięki temu każda nasza działka korzysta, albo może korzystać zarówno z energii elektrycznej jak i miejskiej wody wodociągowej. Zebrani w pełni zaakceptowali działalność Zarządu.