Wandale

Ludzie pytają co to jest. To jest fragment naszego Domu Działkowca, „przyozdobionego” przez głupków-wandali, którzy przyszli kiedyś w nocy i namalowali to coś. Niestety dotychczas monitoring nie nadzorował samego budynku.