Telefony pomocy

NUMER ALARMOWY: 112
– POGOTOWIE RATUNKOWE: 999
– POGOTOWIE POLICYJNE: 997
– STRAŻ POŻARNA: 998
– STRAŻ MIEJSKA: 986
– POGOTOWIE ENERGETYCZNE: 991, 71 329 10 81
– POGOTOWIE WETERYNARYJNE: 71 337 36 36
– POGOTOWIE DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT 501 334 268