Zagospodarowanie działki

Działka jest integralną częścią Rodzinnego Ogrodu Działkowego i powinna być zagospodarowana zgodnie z regulaminem ROD, a szczególnie z przepisami jego Rozdziału V – Zagospodarowanie działki.

Znajomość i przestrzeganie tych przepisów pozwala działkowcowi wywiązać się z zobowiązania określonego w § 59 Regulaminu, który mówi: „ Działkowiec zobowiązany jest do zagospodarowania i korzystania z działki zgodnie z jej przeznaczeniem i w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożeń lub utrudnień w korzystaniu z działek przez sąsiadów”.

Warto przy tym pamiętać, że zgodnie z § 80 tego regulaminu „ Działkowiec odpowiada za działania i szkody wyrządzone przez osoby przebywające za jego zgodą  na działce i w ROD”.  Zachęcamy do lektury pełnego tekstu rozdziału o zagospodarowaniu działki. Jest tutaj