Walne Zebranie 2016

Walne Zebranie sprawozdawcze członków PZD w ROD „Odra” we Wrocławiu odbyło się 23 kwietnia 2016 roku. Przyjęto na nim następujące uchwały:

 1. Uchwała nr 1/2016 w sprawie sposobu zbieranie odpadów komunalnych oraz utrzymania czystości i porządku na terenie ROD „Odra” we Wrocławiu.
 2. Uchwała nr 2/2016 w sprawie wysokości poszczególnych opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia.
 3. Uchwała nr 3/2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego Zarządu ROD w 2015 roku.
 4. Uchwała nr 4/2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2015 roku.
 5. Uchwała nr 5/2016 w sprawie wysokości poszczególnych opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia.
 6. Uchwała nr 6/2016 w sprawie planu pracy na rok 2016.
 7. Uchwałą nr 7/2016 w sprawie preliminarzy finansowych na 2016 rok.
 8. Uchwała nr 8/2016 w sprawie realizacji zadania remontowego pn. naprawa uszkodzeń ogrodzenia zewnętrznego spowodowanych nawałnicą z lipca 2015.
 9. Uchwała nr 9/2016 w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn. instalacja monitoringu na terenie ROD „Odra” we Wrocławiu – kolonia I.
 10. Uchwała nr 10/2016 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie ROD „Odra” we Wrocławiu.
 11. Uchwała nr 11/2016 w sprawie obowiązujących w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Odra” we Wrocławiu zasad korzystania z energii elektrycznej przez działkowca.
 12. Uchwała nr 12/2016 w sprawie obowiązującego w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Odra” we Wrocławiu Regulaminu korzystania z sieci wodociągowej i rozliczania kosztów poboru wody.
 13. Uchwała nr 13/2016 w sprawie przyjęcia Regulaminu dotyczącego ogrodowego monitoringu wizyjnego.