Śmieci – drogi problem

Szanowni Państwo, z przykrością informujemy, że w tym roku opłaty za wywóz śmieci wzrosły ponad 300 proc. Oznacza to, że za śmieci będziemy musieli płacić 3 RAZY TYLE co w ubiegłym roku. Zarząd pracuje nad rozwiązaniami, które pozwolą zminimalizować te koszty. Ostateczne decyzje przekażemy na Walnym Zebraniu. Na razie informujemy, że odbiór śmieci rozpoczniemy od 1 maja br. Do tego czasu odpady zielone prosimy pakować w worki i trzymać w widocznym miejscu, żeby w połowie kwietnia łatwo było ocenić ile tego jest w całym ogrodzie. Jednocześnie przypominamy, że każda działka OBOWIĄZKOWO  ma mieć kompostownik i wszystkie miękkie zielone odpady powinno się kompostować.

Witamy wiosnę – włączamy wodę

Przyszła wiosna, czas zacząć pracę na działkach. Informujemy, że 24 marca 2023 roku zostanie uruchomiona ogrodowa sieć wodociągowa. W związku z tym prosi się działkowców by sprawdzili czy zawory odcinające wodę, są zamknięte. Przypominamy jednocześnie, że jakiekolwiek manipulacje przy wodomierzach, ich wymiana, zdejmowanie plomb i zabezpieczeń bez zgody Zarządu są zabronione.